Familjlikt HVB för ensamkommande pojkar, beläget i Nordanstigs kommun i norra Hälsingland, mitt i Sverige.

Älgeredskollektivet är ett familjelikt HVB för ensamkommande ungdomar med sammanlagt 30 platser. Kollektivet grundades 1977 och har under åren haft diverse olika inriktningar. Sedan 2014 har Älgeredskolelktivet jobbat med sin nuvarande målgrupp, nämligen med ensamkommande pojkar i
åldrarna 13-17 år.


Vår historia

Älgeredskollektivet bildades med stöd av Hasselakollektivet i en villa i byn Hassela 1977. På grund av trångboddhet, flyttades versamheten redan efter några månader till Älgereds nedlagda livsmedelsbutik. Man var ett medlevarkollektiv och jobbade enligt hasselapedagogiken. Målgruppen var framförallt narkomaner mellan 16 och 20 år ifrån Stockholm.

De första åren var samarbetet med Hasselakollektivet intensivt; gemensamma läger, utbyte av personal, hjälp vid rymningar, etc. Älgeredskollektivet mer eller mindre kopierade Hasselas medlevarskap, deras pedagogik och ledarutbildning och var aktiva inom Hasselarörelsen. Medlevarskapet, pedagogiken och ledarutbildningen är fortfarande en av grunderna för vår verksamhet.

Även samarbetet med Mariapols ungdomsavdelningar (missbruksvård i Stockholm) var intensivt under många år och de flesta av ungdomarna kom via Mariapol till Älgered. Efter önskemål från Stockholms kommun, som då likväl som nu var den klart största uppdragsgivaren, beslöt man 1986 att börja jobba med högstadieungdomar och startade därför 1987 ett samarbete med Bergsjö Centralskola.

Sommaren 1990 fick Älgered, tack vare Pekka Hyvärinen som tidigare hade jobbat på Mariapol, sin första utomstående handledare, Géza Pátkai, barnpsykiatriker och överläkare på Mariapol och framförallt en mycket välmeriterad familjeterapeut. Behovet av en handledare hade långsamt växt fram när vi mer och mer började inse nödvändigheten av att arbeta aktivt även med ungdomarnas föräldrar. Handledningen kom att innebära flera steg mot ökad professionalisering, behandling och terapi, men viktigast av allt en mycket kraftfullare fokusering på familjen.

1991 började kollektivets anställda även utbilda sig i lösningsfokuserat arbete. Älgeredskollektivet har sedan dess regelbundet deltagit i konferenser och utbildningar i lösningsfokuserade metoder. Mellan 1992 och 1994 genomgick hela personalstyrkan en 20-poängskurs i systemiskt arbete inom ungdomsvården med Géza Pátkai och Björn Wrangsjö som lärare. 1993 gick vuxengruppen sin första utbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT). 2002 utbildades alla anställda i Motiverande samtal (MI) och med start 2003 har vi köpt in ART-instruktörsutbildning.

2014 fick Älgeredskollektivet nya ägare. Vårdgruppen Bergsmansgården förvärvade verksamheten och vid årsskiftet 2014/2015 lades grunden för att byta inriktning till ensamkommande pojkar 13-17 år. Under våren 2015 tog vi emot våra första placeringar. I december öppnades även fastigheten ”Olles” upp och sammanlagt erbjuder vi nu 30 platser.