Vi söker ständigt nya talanger som vill vara med att bygga Sveriges bästa HVB för ensamkommande barn!


Just nu söker vi  Behandlingsassistenter & Praktikanter 


Läs detta innan du ansöker

Vi vill skapa en bra trygghet och kontinuitet i arbetet, därför är vanligaste schemat att man jobbar heldygn och delvis bor på kollektivet.  Som pedagog skall man med hela sin personlighet bidra till ungdomarnas utveckling genom att vara en vuxen vuxen. Att bo och arbeta på ett kollektiv ställer höga krav på individen att i alla lägen agera förebild. Viktigt är att vara både vara fostrande och stödjande samt ha förmågan att hantera konflikter och svåra situationer. 

Alla på Älgeredskollektivet jobbar såväl praktiskt och pedagogiskt som terapeutiskt. Vi har därför regelbundet internutbildningar och handledning samt åker på externa kurser.

För att göra ett bra jobb med ungdomarna måste vi ha en bra vuxengrupp med bra vuxna. Medarbetare som fungerar enskilt och tillsammans och som delar samma synsätt på hur man bäst integrerar ungdomarna i vårt samhälle.

KRAV

Krav för samtliga tjänster hos oss är följande:

 • Ett brinnande engagemang och en önskan att vara delaktig i Älgereds arbete med att integrera ungdomarna i det svenska samhället
 • Körkort

Fördel är om du har följande:

 • Branscherfarenhet speciellt från målgruppen ensamkommande flyktingbarn
 • Relevant utbildning, t.ex. Socionom, Socialpedagog, Lärare, Sjuksköterska
 • Språk och kulturkompetens inom företrädesvis Dari, Tigrinja eller Arabiska
 • Dator- och skrivvana
 • Sport- natur- och friluftsintresse speciellt slalom.

Viktigast är dock din personlighet och hur det för dig fungerar att bo och arbeta som integrationspedagog.
 

Skicka din ansökan

För att försäkra oss om att det blir rätt för både er och oss har vi därför följande ansökningsförförande:

 1.  Skicka in en skriftlig ansökan till info@algered.se innehållande följande:
  • Personligt brev som talar om vem du är, vilken tjänst du söker och varför.
  • Betyg, meriter
  •  Referenser
  • Foto
  • Utdrag ur polisregister. Blankett och information finns på Polisens hemsida.
 2. Utifrån ansökningarna kallar vi sedan vissa till intervju.
 3. Efter en utvärdering erbjuder vi sedan aktuella kandidater möjligheten att få provjobba.
 4. Går allting bra i stegen ovan skriver vi anställningsavtal (i regel med provanställning i 6 månader).

Vi ser fram emot din ansökan!